Κονσόλες

Οι κονσόλες είναι έπιπλα που τοποθετούνται σε καίρια σημεία του σπιτιού και έχουν χρησιμότητα τόσο ως αποθηκευτικοί χώροι όσο και ως διακοσμητικά στοιχεία.

Ζητήστε συμβουλές από το προσωπικό μας και επιλέξτε την κατάλληλη κονσόλα για τους μη καλυπτόμενους χώρους του σπιτιού σας.